DAVID SMITH

Kosher Caterer
Party Designer
 
Under supervision of the Ottawa Vaad Hakashrut

2664 Alta Vista Drive, Ottawa, Ontario  K1V 7T4       Phone: (613)788-2713     
Fax: (613)788-2701        E-mail: office@creativekosher.com